loader image

AZ.con

Zmiana ceny wody

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że 21.04.2023 do Toruńskich Wodociągów wpłynęła decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (GD.RZT.70.22.169.2022/D.JM z dnia 11.04.2023 – Decyzja GD.RZT.70.22.169.2022 D.JM.pdf) zmieniająca stawki planowanej na 27.04.2023 podwyżki cen dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, zmuszeni jesteśmy zmienić cenę wody.

Otrzymali Państwo informację, że 1m3 zimnej wody + odprowadzenie ścieków od 27.04.2023 kosztuje 9,72 zł, a w związku z w/w decyzją jest to kwota 10,66 zł/1m3.