loader image

AZ.con

Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

1. AZ.CON sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lotników 4/14, KRS 0000175834, NIP 9562111123, jako Administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby odwiedzające stronę www.az-con.pl, zwaną dalej Portalem.

2. Administrator przestrzega postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§ 2. Pozyskiwanie informacji o odwiedzających

1. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o osobach odwiedzających Portal i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone przez Użytkowników w formularzu kontaktowym,
  2. poprzez zapisywania w urządzeniach końcowych plików „cookies”,
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

2. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Administrator nie identyfikuje osób odwiedzających Portal z użyciem logów.

3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Administratora. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

4. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

§ 3. Dane osobowe

1. AZ.CON sp. z o.o. jest administratorem danych osób, które odwiedziły Portal i wypełniły formularz kontaktowy. Administrator w takim wypadku przetwarza dane podane w tym formularzu tj. imię, email, numer telefonu (nieobligatoryjnie).

2. Szczegółowe informacje dotyczące tego, w jaki sposób, w jakim celu i jak długo Administrator przetwarza dane osobowe, zostały zawarte w Klauzuli informacyjnej.

§ 4. Pliki „Cookies”

1. Portal może używać plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Cookies to pliki zawierające różne informacje, które są zapisywane na Pana/Pani urządzeniu w czasie odwiedzin stron internetowych. Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza najczęściej odwiedzanych stron oraz zachowań użytkowników. Pliki cookies pozwalają Administratorowi na pomiar skuteczności reklam oraz dostosowanie przekazu do konkretnej grupy odbiorców. Dzięki plikom cookies jesteśmy w stanie doskonalić i ulepszać Portal, tak aby korzystanie z nich było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron do preferencji osoby odwiedzającej Portal oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie osoby odwiedzającej Portal i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jej indywidualnych potrzeb;
  2. zbierania statystyk, które informują o tym w jaki sposób osoby odwiedzające Portal korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

3. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1.  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez osobę odwiedzającą Portal ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi ta osoba, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

4. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Portal. W takim wypadku można dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu osoby odwiedzającej Portal. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Portal wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców oraz partnerów, takich jak na przykład: Facebook, Google. Więcej informacji na temat tych plików cookies można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.