loader image

AZ.con

Zmiana taryf za ciepło

Zgodnie z otrzymanym od PGE Toruń S.A. pismem informujemy, że od 01.05.2023 zmieniają się stawki za ciepło:

182,83 zł / GJ w przypadku, gdy węzeł cieplny jest własnością PGE Toruń

174,14 zł / GJ w przypadku, gdy węzeł cieplny jest własnością Wspólnoty.

Poniżej tabela obrazująca wzrost cen od 01.05.2022 do 01.05.2023 dla taryfy EC/S1/WI (węzeł cieplny jest własnością PGE Toruń):

Poniżej tabela obrazująca wzrost cen od 01.05.2022 do 01.05.2023 dla taryfy EC/S1 (węzeł cieplny jest własnością Wspólnoty):