loader image

AZ.con

Akty prawne

Z uwagi na pytania z Państwa strony i wątpliwości dotyczące interpretacji niektórych aktów prawych, przygotowaliśmy zestaw podstawowych ustaw niezbędnych dla funkcjonowania nieruchomości i prezentujemy je do pobrania i zapoznania się z ich treścią.-Ustawa z dnia 23.IV.1964 r. Kodeks Cywilny 

(944 kB) [pobierz]-Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks Postępowania cywilnego 

(1061 kB) [pobierz]-Ustawa z dnia 7.VII.1994 r. Prawo budowlane 

(311 kB) [pobierz]-Ustawa z dnia 27.III.2003 r. O zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw 

(1593 kB) [pobierz]-Ustawa z dnia 21.VIII.1997 r. O gospodarce nieruchomościami 

(449 kB) [pobierz]-Ustawa z dnia 21.VI.2001 r. O ochronie praw lokatorów

(205 kB) [pobierz]-Ustawa z dnia 24.VI.1994 r. Ustawa o własności lokali 

(140 kB) [pobierz]-Ustawa z dnia 6.VII.1982 r. O Księgach wieczystych i hipotece 

(172 kB) [pobierz]-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

(665 kB) [pobierz]-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

(1899 kB) [pobierz]-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 

(174 kB) [pobierz]