loader image

AZ.con

Zmiana ceny wody

Informujemy, że od 27.04.2023 zmienia się stawka za wodę i odprowadzenie ścieków (zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (nr GD.RZT.70.78.169.2021/D.KR z dnia 26.03.2021 r.):

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Cena/ /stawka Wyszczególnienie w okresie od 1- 12 m-ca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13-24 m-ca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25-36 m-ca obowiązywania nowej taryfy Jednostka miary netto brutto netto brutto netto Odbiorcy wody rozliczani na podstawie pomiaru zużycia brutto cena za dostarczoną wodę 3,62 3,91 3,66 3,95 3,70 4,00 zł/m3 stawka opłaty abonamentowej 4,72 5,10 4,78 5,16 4,87 5,26 Odbiorcy usług rozliczani na podstawie ilości zużytej wo dy zł/odczyt rozliczenie cena za odprowadzone ścieki 4,92 5,31 5,05 5,45 5,30 5,72 zł/m3”