loader image

AZ.con

Zmiana taryf za ciepło

Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, określone zostały maksymalne ceny ciepła dla każdej grupy taryfowej.
Na podstawie powyższych regulacji, PGE TORUŃ wprowadziła od 1.03.br. ceny i stawki za energię cieplną uwzględniające mechanizm rekompensat.
Od 1 marca br. cena ciepła tj. jednego składnika opłat za energię cieplną wynosi 142,05 zł / GJ (w przypadku, gdy węzeł cieplny jest własnością PGE Toruń) oraz 132,89 zł / GJ w przypadku, gdy węzeł cieplny jest własnością Wspólnoty.
Nowe stawki będą uwzględnione w rozliczeniu kosztów energii cieplnej, zachęcamy Państwa do analizy indywidualnych zużyć ciepła.

Poniżej tabela obrazująca wzrost cen od 01.05.2022 do 01.03.2023 dla taryfy EC/S1/WI (węzeł cieplny jest własnością PGE Toruń):

Poniżej tabela obrazująca wzrost cen od 01.05.2022 do 01.03.2023 dla taryfy EC/S1 (węzeł cieplny jest własnością Wspólnoty):