loader image

AZ.con

podwyżki cen ciepła

Szanowni Państwo,
Informujemy, że wpłynęło do nas pismo z PGE Toruń S.A. informujące, że od 01.06.2022 r. zostały zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowe taryfy dla ciepła.

W związku z niezależnymi od nas podwyżkami opłat za ciepło, by zachować płynność finansową zarządzanych przez nas Wspólnot oraz by ochronić Państwa przed niedopłatami, jesteśmy zmuszeni podnieść zaliczki na ogrzewanie i ciepłą wodę.