Zarządcy

Anita Kasela - zarządca nieruchomości licencja nr 11 641

e-mail: a.kasela(at)az-con.pl

Zbigniew Barczyński - zarządca nieruchomości  licencja nr 5552

e-mail: z.barczynski(at)az-con.pl

Sylwia Fudal-Niedlich - zarządca nieruchomości

e-mail: s.fudal(at)az-con.pl

Sławomir Kowalski - zarządca nieruchomości

e-mail : s.kowalski(at)az-con.pl

 Zadania :

 • organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej – nadanie numeru NIP, REGON, pomoc w założeniu konta bankowego,
 • protokolarne przejęcie pełnej dokumentacji nieruchomości od poprzedniego Administratora, Zarządcy lub Dewelopera,
 • prowadzenie rejestru polis ubezpieczeniowych związanych z nieruchomością wspólną
 • analizę dokumentów, a w szczególności podjętych uchwał i podpisanych umów. Ich ocena a następnie przedstawienie działań optymalizacyjnych,
 • reprezentowanie na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • porady prawne związane z bieżącym administrowaniem/zarządzaniem nieruchomością wspólną,
 • przygotowywanie projektów umów na dostawy, roboty bądź usługi i udział w negocjacjacjach
 • przygotowywanie i opiniowanie innych dokumentów
 • zarządzanie procesem egzekwowania rękojmi i gwarancji na nieruchomość,
 • przygotowywanie i obsługa zebrań
 • przygotowywanie projektów planów gospodarczych
 • stały kontakt z Zarządami wspólnot
 • przeprowadzanie wizytacji i obchodów nieruchomości mających na celu weryfikację pracy pozostałych dostawców usług dla nieruchomości
 • zbieranie ofert na dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości,
 • pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a Właścicielami i użytkownikami nieruchomości;


Kontakt

ul. Lotników 4/14
87-100 Toruń
biuro@az-con.pl
tel: +48.56 639 42 31
mobile +48.604 614 036

Biuro czynne

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego biura w Toruniu przy ul. Lotników 4/14 czynnego w godzinach:
7.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku

Telefony Alarmowe

Ogólnopolski Telefon Alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe  999
Straż Miejska  986
Policja  997
Pogotowie Ciepłownicze  993
Straż Pożarna  998
Pogotowie Gazowe  992
Pogotowie Wodociągowe  994
Pogotowie Energetyczne  991