Polityka prywatności

Szanowni Państwo Toruń, 23.05.2018

Od 25 maja 2018 w całej Unii Europejskiej zostaną wprowadzone nowe przepisy, dotyczące ochrony danych osobowych- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , czyli w skrócie RODO.
Nowe przepisy zapewniają Państwu większą ochronę i kontrolę Państwa danych osobowych.
Realizując wyrażone w RODO obowiązki, niniejszym przekazujemy informacje, zgodnie
z art.13 i 14 RODO :

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa, która powierzyła nam dane, zgodnie z zawartą umową o zarządzanie nieruchomością . Nasze dane kontaktowe: AZ.con sp. z o.o., ul. Lotników 4/14, tel.56639 42 31, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Państwa dane osobowe zostały nam udostępnione przez Wspólnotę Mieszkaniową, po podpisaniu umowy o zarządzanie nieruchomością oraz udostępnione przez Państwa, w złożonych oświadczeniach.

3) Zgodnie z RODO, informujemy, że podstawą do przetwarzania tych danych osobowych jest umowa o zarządzanie nieruchomością i bez przetwarzania tych danych nie możemy wykonywać obowiązków, wynikających z w/w umowy. Ponadto prawo zobowiązuje nas do przetwarzania Państwa danych dla celów obsługi księgowej, rachunkowej, windykacji, rozliczania mediów, zlecania przeglądów (wynikających z prawa budowlanego) konserwacji i remontów.

4) Informujemy, że realizujemy wszystkie Państwa prawa gwarantowane przez RODO : żądanie od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, informujemy, że Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

5) Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy o zarządzanie nieruchomością, oraz trwania praw i obowiązków, z niej wynikających .

6) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane :
- podmiotom obsługującym lub udostępniającym systemy i narzędzia teleinformatyczne

AZ.con sp. z o.o.,

- podmiotom świadczącym dla AZ.con sp. z o.o. usługi doradcze, pomoc prawną,
- podwykonawcom, wspierającym AZ.con w zakresie umów o zarządzanie,
- innym administratorom danych, przetwarzających dane w swoim imieniu,

* prowadzącym działalność pocztową, kurierską w celu przesyłania Państwu informacji,
* bankom- w celu zakładania kont, dokonania płatności i zwrotów na Państwa rzecz,
* sądom, komornikom, podmiotom nabywającym wierzytelności – w przypadku nie płacenia
zobowiązań,

7) W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje
wniesienie skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Ogłoszenia dla mieszkańców

Biuro czynne

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego biura w Toruniu przy ul. Lotników 4/14 czynnego w godzinach:
7.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku