• Zarządca Nieruchomości

  Zarządca Nieruchomości

  • Zarządzanie najmem
  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Zarządca Nieruchomości

  Zarządca Nieruchomości

  • Obsługa techniczna
  • Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Obsługa księgowa

 • Maria Klonowska - główna księgowa             e-mail : m.klonowska(at)az-con.pl
 • Ewa Kowalska -specjalista d/s księgowości    e-mail : e.kowalska(at)az-con.pl
 • Emilia Rentflejsz - księgowa                          e-mail : e.rentflejsz(at)az-con.pl

Zadania:

 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną zgodnie z uchwałą wspólnoty
 • ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej
 • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty
 • przygotowywanie  informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach
 • prowadzenie dokumentacji księgowej i jej przechowywanie
 • udzielanie informacji księgowych Właścicielom  lokali

Kontakt

ul. Lotników 4/14
87-100 Toruń
biuro@az-con.pl
tel: +48.56 639 42 31
mobile +48.604 614 036

Biuro czynne

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego biura w Toruniu przy ul. Lotników 4/14 czynnego w godzinach:
7.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku

Telefony Alarmowe

Ogólnopolski Telefon Alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe  999
Straż Miejska  986
Policja  997
Pogotowie Ciepłownicze  993
Straż Pożarna  998
Pogotowie Gazowe  992
Pogotowie Wodociągowe  994
Pogotowie Energetyczne  991